Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
20 d.

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė su švietimo įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių asociacijų prezidentais ir tarybų nariais aptarė švietimo aktualijas


Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė susitiko su švietimo įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių asociacijų prezidentais ir tarybų nariais. Per susitikimą buvo pristatytas 2008 metų švietimui skirtas biudžetas, Švietimo įstatymų pataisų projektas, kalbėta apie planuojamą įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą. Ministrė išsamiai atsakė į susirinkusiųjų klausimus. „Nacionalinio biudžeto asignavimai švietimui ir mokslui 2008 metais yra 6 milijardai 400 milijonų litų. Valstybės asignavimai švietimui kitais metais didėja daugiau kaip 14 proc., palyginti su 2007 metais. Pinigai nemaži, tačiau ir pati švietimo sritis labai plati, aprėpianti nuo ikimokyklinio ugdymo iki mokslo ir studijų“, - pristatydama kitų metų biudžetą sakė ministrė R. Žakaitienė.

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, skiriama savivaldybėms, - 17 proc. Pirmą kartą mokinio krepšelis bus didinamas du kartus, kadangi du kartus didėja mokytojų atlyginimai (darbo užmokesčiui skiriamos lėšos sudaro apie 70 proc. mokinio krepšelio). Mokinio krepšelis didėja ir dėl to, kad nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. numatoma toliau mažinti miesto ar rajono mokyklų bei gyvenviečių didelių (daugiau kaip 600 mokinių) mokyklų 5-8 klasėse mokinių skaičiaus vidurkį nuo 25 iki 22.

Kapitalo investicinėms programoms (mokymo įstaigų atnaujinimas bei statyba, aprūpinimas mokykliniais baldais, kompiuteriais) kitąmet bus skiriama apie 560 milijonų litų. Daugiau nei 5 procentais didėja lėšos, skiriamos savivaldybėms, kurios vykdo investicines programas.

Nuo sausio 15 proc. didėja mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atlyginimai. 11,3 proc. padidėja bazinė mėnesinė alga visiems biudžeto darbuotojams, o 3,7 proc. tarnybinių atlyginimų koeficientas didinamas tik pedagogams. Nuo rugsėjo biudžetininkams atlyginimai nebebus didinami, o pedagoginiams darbuotojams numatoma vėl juos kelti nuo 5 iki 15 proc. Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų algoms padidinti biudžete skirta 355,5 milijonų litų. Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė, rengia ilgalaikę mokytojų darbo apmokėjimo programą. Į artimiausią posėdį darbo grupė rinksis sausio pradžioje.

Švietimo ir mokslo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė
Alma Vijeikytė,
tel. (8 5) 2191233