Pranešimai spaudai

2004
sausio
08 d.

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūrai 5 metai


Sausio 8 d. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra mini penkerių metų sukaktį. Agentūra koordinuoja tarptautines mokslo ir technologijų programas „Eureka” ir COST, taip pat vieną didžiausių moksliniams tyrimams skirtų ES programų - 6-ąją bendrąją programą.Agentūra aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant mokslo ir technologijų plėtros politiką Lietuvoje bei remia mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų institucijų bei įmonių, teikia siūlymus Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijoms dėl sėkmingesnio mokslinių tyrimų ir inovacijų bei mokslo populiarinimo politikos formavimo Lietuvoje.

Taip pat Agentūra nuolat konsultuoja Lietuvos institucijas bei pavienius asmenis, ieškančius galimybių dalyvauti Europos Sąjungos programose mokslinių tyrimų ir technologijų srityje.

2003 m. Agentūra organizavo daugiau nei 40 informacinių dienų visuomenei bei akademinei bendruomenei, kurių metu Agentūros darbuotojai pristatė galimybes dalyvauti koordinuojamose programose.

Agentūra savo veiklą pradėjo 1999 m., Lietuvos Respublikos Vyriausybei įsteigus Lietuvos nacionalinį informacijos centrą „Eureka”, kuris 2002 m. reorganizuotas į Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūrą.


Smulkesnės informacijos apie agentūros darbą bei koordinuojamas administruojamas programas galima gauti nuolat atnaujinamame Agentūros tinklapyje www.tpa.lt


Išsamesnė informacija: Jurgita Petrauskienė, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros l.e.p. direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 2644712Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85