Pranešimai spaudai

2008
gruodžio
30 d.

Tyrimas rodo, kad mokyklose vadovėlių nestinga


Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos nestokoja vadovėlių, mokiniams jų pakanka. Aukštųjų mokyklų bibliotekos kai kuriais atžvilgiais, pvz., teikiamų paslaugų kokybe, gali lygiuotis į Vakarų Europos universitetų bibliotekas. Tai parodė Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas „Bendrojo lavinimo mokyklų ir aukštųjų mokyklų bibliotekų kokybė ir mokymo/mokymosi poreikių tenkinimas“. Tyrimas, kurį atliko mokslininkų grupė, šiandien buvo pristatytas ministerijoje. Tiriant aukštųjų mokyklų bibliotekų kokybę, aprūpinimą įvairia literatūra, siekiant išsiaiškinti, kokia yra bibliotekininkų kompetencija, koks studentų ir dėstytojų požiūris į aptarnavimo kokybę, fondų atnaujinimo politika ir pan., buvo apklausta 1510 studentų ir 453 dėstytojai.

Tyrimu nustatyta, kad aukštųjų mokyklų bibliotekų finansavimas skirtingas. Vidutiniškai bibliotekoms skiriama 0,3-0,6 proc. aukštųjų mokyklų lėšų. Apskritai lėšos komplektavimui per pastaruosius trejus metus didėjo, tačiau augo ir kainos spausdintiems bei elektroniniams leidiniams. (Universitetų bibliotekos naujausius mokslo leidinius perka europinėmis kainomis).

Lėšų elektroninių leidinių prenumeratai skiria Švietimo ir mokslo ministerija bei Kultūros ministerija. Tai padeda šioms bibliotekoms atnaujinti mokslui ir studijoms reikalingą informaciją.

Tyrimas parodė, kad dauguma studentų ir dėstytojų bibliotekose randa jiems reikalingų spaudinių, knygų, ne visada – elektroninių leidinių. Kita vertus, paaiškėjo, kad dėstytojai ir studentai dažniau naudojasi spausdintais informacijos šaltiniais ir neišnaudoja elektroninių išteklių teikiamų galimybių.

Absoliuti dauguma aukštųjų mokyklų dėstytojų ir studentų (pastarieji – kritiškesni) gerai vertina bibliotekininkų profesinį pasirengimą, kompetenciją, paslaugų kokybę.

Taip pat buvo tirta, kaip bendrojo lavinimo mokyklos aprūpinamos ugdymo procesui reikalingomis mokymo priemonėmis. Nustatyta, kad mokyklose vadovėlių stygiaus nebėra. Tėvams tenka pirkti tik papildančias mokymo priemones, pvz., pratybų sąsiuvinius ir pan. Retais atvejais tėvai perka vadovėlius, kai tokie nauji vadovėliai dar nebūna įtraukti į galimų įsigyti vadovėlių sąrašus, o lėšos jau paskirstytos. Lėšos vadovėliams įsigyti „įdedamos“ į mokinio krepšelį ir kasmet didėjo. Vadovėliams vienam sutartiniam mokiniui nuo šių metų rugsėjo skirti 68,97 litai (pernai – 62 Lt), mokymo priemonėms – 13,82 litai (2007 metais – 12,4 Lt). Nuo 2009 metų sausio vadovėliams ir mokymo priemonėms bus skiriama 71,88 Lt, mokykla pati apsispręs, kiek lėšų kam skirti.

Su tyrimo ataskaita galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės www.smm.lt skyriuje „Švietimo būklė /Tyrimai“.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2191233