Pranešimai spaudai

2019
gegužės
28 d.

Vidurio ir Rytų ES šalių ministrai sutarė dėl BIOEAST iniciatyvos plėtros

Gegužės 28 d. Briuselyje vykusioje ES Konkurencingumo taryboje Vidurio ir Rytų ES šalių švietimo ministrai ir jų įgalioti atstovai pasirašė deklaraciją dėl žiniomis grįstos bioekonomikos plėtros žemės ūkio, akvakultūros ir miškininkystės srityse iniciatyvos BIOEAST ir bendradarbiavimo siekiant didesnių finansavimo galimybių iš 2021–2027 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ biudžeto.

Pirmieji šią bendrą BIOEAST deklaraciją susitikime gegužės 9 d. Slovakijoje parašais patvirtino Vidurio ir Rytų ES šalių žemės ūkio ministrai ir jų įgalioti atstovai.

BIOEAST iniciatyva siekiama sustiprinti Vidurio ir Rytų Europos regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemą, skirtą tvarios bioekonomikos plėtrai, padėti regionui lygiavertiškai su Vakarų Europos šalimis įsijungti į bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę. Vienas pagrindinių iniciatyvos uždavinių trumpuoju laikotarpiu – padėti šalims narėms pasirengti nacionalines bioekonomikos strategijas.

Moksliniams tyrimams žemės ūkio, maisto pramonės, kaimo plėtros ir bioekonomikos srityje naujuoju ES finansavimo laikotarpiu ketinama skirti 10 mlrd. eurų. Visas „Europos horizonto“ biudžetas didės iki beveik 100 mlrd. Eurų, 2014–2020 m. moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirta 70 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir jos veiklą –  interneto svetainėje http://bioeast.eu/.