Pranešimai spaudai

2010
kovo
09 d.

Vilniaus mokyklos kviečiamos dalyvauti projekte „EMILE klasė“


Švietimo ir mokslo ministerijoje Vilniaus mokyklų atstovams buvo pristatytas projektas „EMILE klasė“, kuris jau vykdomas 12 šalies mokyklų.
Šis projektas - tai dalyko arba kelių dalykų mokymas prancūzų kalba pagal mokyklos parengtą ugdymo planą, atsižvelgiant į ugdymo tarpsnį ir siekiant dalykinės, kalbinės ir tarpkultūrinės dermės.

„EMILE klasės“ projekte gali dalyvauti visos bendrojo lavinimo mokyklos, norinčios įsivesti prancūzų kalbą, o tos mokyklos, kuriose jau mokoma prancūzų kalbos – dar labiau ją stiprinti.

Integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą, kurio tikslas yra užsienio kalbos žinias naudoti mokantis kitus dalykus, taikyti jas praktiškai siejant su dalyko turiniu, mokyklos gali pasirinkti savanoriškumo pagrindais - jei tam yra pasirengusios ir to pageidauja mokiniai bei jų tėvai.

Pagrindinis dėmesys, organizuojant ugdymo procesą, sutelkiamas į dalyko mokymą, todėl būtina sąlyga tam pasirengęs dalyko mokytojas, gerai mokantis užsienio kalbą, arba per pamoką dirbantys du mokytojai – dalyko ir užsienio kalbos.

Renginyje dalyvavę Prancūzijos ambasados Lietuvoje, Prancūzijos kultūros centro atstovai pristatė, kokia parama galėtų būti teikiama mokytojams, mokykloms, nusprendusioms dalyvauti “EMILE klasės” projekte.

Šio projekto koordinatorius – Prancūzų kultūros centras, partneriai – Vilniaus pedagoginis, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetai, Ugdymo plėtotės centras.

Europos Sąjungoje integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas vyksta beveik visose šalyse.

Daugiau informacijos: Vilija Sipaitė, Pagrindinio ir viduriniojo ugdymo vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 2191146, el. p. Vilija.Sipaite@smm.lt
Elona Bagdanavičienė
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 5) 2191213