Ministerija ir profsąjungos

Profsąjungų archyvas

 • 2018 m. gruodžio 4 d. ministerijoje pasirašomas susitarimų protokolas su profesinėmis sąjungomis

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/smm-pasirasytas-susitarimu-protokolas-su-profesinemis-sajungomis

Susitarimų protokolas

http://www.smm.lt/uploads/documents/naujienos/SKMBT_28318120416550.pdf

 • 2018 m. gruodžio 3 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė susitinka su profesinėmis sąjungomis

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/susitikimas-su-profesinemis-sajungomis

 • 2018 m. lapkričio 30 d. visoms profesinėms sąjungoms patvirtinti išsiųstas susitikimo protokolas

Protokolas

https://www.etatinis.lt/wp-content/uploads/2018/11/SUSITIKIMO-PROTOKOLAS_3.pdf

 • 2018 m. lapkričio 29 ryte prasideda ministrės susitikimas ir derybos su profesinėmis sąjungomis, susitikimas baigiasi jau po vidurnakčio, lapkričio 30 d.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministre-susitiks-su-profesinemis-sajungomis-po-susitikimo-rengiama-trumpa-spaudos-konferencija

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/su-profesinemis-sajungomis-pasiekti-susitarimai-del-etatinio-igyvendinimo-tobulinimo

 • 2018 m. lapkričio 26 d. su profesinėmis sąjungomis derinamas susitarimų protokolas

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/smm-su-mokytoju-profesinemis-sajungomis-derina-susitarimu-protokola

 • 2018 m. lapkričio 21 d. su profesinėmis sąjungomis susitariama dėl etatinio darbo apmokėjimo koregavimo

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/smm-su-profesinemis-sajungomis-sutarta-del-etatinio-darbo-apmokejimo-koregavimo

 • 2018 m. lapkričio 20 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė kviečia susitikti visų profesinių sąjungų vadovus

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministre-jurgita-petrauskiene-kviecia-susitikti-visu-profesiniu-sajungu-vadovus

 • 2018 m. lapkričio 14 d. įvyksta antras Etatinio koordinavimo grupės pasitarimas

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ketvirtadieni-i-posedi-renkasi-etatinio-koordinavimo-grupe-kurioje-dalyvauja-visu-mokytoju-profesiniu-sajungu-atstovai-

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/etatinio-koordinavimo-grupe-sutare-tobulinti-modeli

 • 2018 m. spalio 9 d. į pirmą posėdį ministerijoje renkasi darbo grupė Naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos įdiegimo ir etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimo pokyčiams koordinuoti

Į darbo grupę įeina ir profesinių sąjungų atstovai. Per posėdį analizuojama mokyklų finansavimo situacija, vertinami veiksniai, lėmę mokymo lėšų sumažėjimą ar padidėjimą mokykloms ir savivaldybėms pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

 • 2017 m. lapkričio 6 d. Vyriausybėje pasirašoma sutartis su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/vyriausybeje-pasirasyta-sutartis-su-svietimo-darbuotoju-profesinemis-sajungomis

Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

Sutartis

 • 2017 m. spalio 19 d. ministerija su profesinėmis sąjungomis susitaria dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-sutare-su-profesinemis-sajungomis-del-kolektyvines-sutarties

 

Dokumentai

Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

Posėdžio data Medžiaga Protokolas
2017 02 21 ŠMM ir profesinių sąjungų atstovų posėdis Protokolas Nr. OR6-4
2017 02 09 Ministerijoje vyko konsultacinis susitikimas dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties  
2017 02 02 Švietimo ir mokslo ministerija ir profesinės sąjungos susitarė dėl etatinio apmokėjimo struktūros, toliau bus dirbama prie vieno modelio  
2017 01 19 ŠMM ir profsąjungos sutarė dėl esminių etatinio mokytojų darbo apmokėjimo principų Protokolas Nr. OR-1
2017 01 02 Ministrė Jurgita Petrauskienė ir švietimo profsąjungų vadovai aptarė bendrus darbus

2015 m. birželio 23 d. Švietimo ir mokslo ministerija, vadovaujama ministrės Audronės Pitrėnienės, pradėjo derybas su profesinėmis sąjungomis dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties

Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo parengti

Posėdžio data Medžiaga Protokolas
2014-09-03 - Nr. 1
2014-09-17 A. Aldakausko pranešimas Nr. 2
E. Radėnienės pranešimas
Darbo kodekso pakeitimų projektas
Kita medžiaga: (1) (2) (3)
2014-10-02 Profesinis mokymas (SADM pranešimas) Nr. 3
Išmokos iki senatvės pensijos (SADM medžiaga) 
Kita medžiaga: (1) 
2014-10-15 E. Radėnienės pranešimas Nr. 4
A. Aldakausko pranešimas
Kita medžiaga: (1) (2) (3)
2014-11-12 Pasiūlymai dėl pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos (LŠPS ir LŠĮPS) Nr. 5
2014-11-27 E. Radišauskienės (SADM) pristatymas
A. Aldakausko (ŠMM) pristatymas
Nr. 6
2014-12-18 S. Zybarto (SMM) pristatymas
A. Aldakausko (ŠMM)
Kita medžiaga (1) (2)
Nr. 7
2015-01-29 Išlaidų augimo scenarijus
DG veiklos apibendrinimas
Priemonės
Nr. 8

 

 1. 2014 m. vasario 19 d. buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos  švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos 
 2. Darbo grupės dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos ir švietimo įstaigų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 2012-09-26 posėdžio protokolas, pranešimai
 3. Švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus atsakymas į Lietuvos mokytojų suvažiavimo rezoliucijas (2012-05-24)
 4. Darbo grupės dėl darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo posėdžio protokolas (2012-05-24)
 5. Darbo grupės dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos ir Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo posėdžio protokolas (2012-06-27)
 6. Mokytojo pavyzdinis pareigybės aprašymas
 7. Darbo grupės, rengiančios siūlymus dėl tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo, susitikimas (2012-03-22)
 8. Darbo grupės, rengiančios siūlymus dėl Mokinio krepšelio metodikos ir darbo apmokėjimo pakeitimo, susitikimas (2012-03-09)
 9. Dėl situacijos švietimo sistemoje ir profesinių sąjungų reikalavimų
 10. Dėl bendradarbiavimo su LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimu
 11. Dėl mitingo dalyvių reikalavimų
 12. Atsakymas į profesinių sąjungų reikalavimus (2011-12-01)
 13. Dėl atsakymų į 2011 m. spalio 27 d. konferencijos rezoliuciją
 14. Dėl Lietovos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijimo forumo rezoliucijos
 15. Dėl Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pateiktų klausimų
 16. Dėl Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pareiškimo
 17. Dėl švietimo sistemos prioriteto valstybėje deklaravimo rezoliucijos
 18. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovų ir atstovų susitikimo su švietimo ir mokslo ministru protokolas (2009-05-15)
 19. Ministro A. Monkevičiaus atsakymas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijimo pirmininkui Eugenijui Jesinui dėl LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo forumo rezoliucijos (2008-07-18) 
 20. Laikinai einančios švietimo ir mokslo ministro pareigas R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos mokytojų profesinei sąjungai, Krikščioniškajai švietimo darbuotojų profesinei sąjungai, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai, Švietimo ir mokslo profesinei sąjungai „Solidarumas“, Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ dėl Nacionalinio pedagogų kongreso rezoliucijų (2008-05-14) 
 21. Ministrės R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkei Jūratei Voloskevičienei dėl rezoliucijos (2008-01-24) 
 22. Ministrės R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai dėl reikalavimų (2007-11-23) 
 23. Ministrės R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimo pirmininkei Zofijai Jesinienei dėl pateiktų reikalavimų (2007-11-12) 
 24. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Lietuvos krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susitarimas (2007-11-12 Nr. SUT-1257) 
 25. Ministrės R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vykdomajam komitetui dėl pateiktų reikalavimų (2007-10-25) 
 26. Ministrės R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkei Jūratei Voloskevičienei dėl pareiškimo (2007-10-17) 
 27. Ministrės R. Žakaitienės atsakymas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos koordinavimo tarybai dėl reikalavimų (2007-10-11) 
 28. Ministerijos sekretoriaus A. Puodžiuko atsakymas Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkei Jūratei Voloskevičienei dėl rezoliucijos (2007-10-02) 
 29. Švietimo ir mokslo ministrės ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovų ir atstovų pasitarimo protokolas (2007-10-01) 
 30. Ministrės R. Žakaitienės raštas, siųstas kiekvienos savivaldybės merui dėl mokinio krepšelio lėšų
 31. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai susitiko su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovais bei nariais (2007 04 18) 
 32. Ministerijos sekretoriaus A. Puodžiuko atsakymas LŠDPS pirmininkui dr. A. Bružui „Dėl socialinio dialogo
 33. LŠDPS pirmininko dr. A. Bružo kreipimasis (2007 04 11) 
 34. „Tikrai palaikome socialinę partnerystę“, - sako ministrė Roma Žakaitienė
 35. Ministerijos sekretoriaus A. Puodžiuko atsakymas LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkei R. Osipavičiūtei
 36. LŠDPS Vilniaus apskrities forumo „Socialinis dialogas - švietimo politikos sėkmės garantas“ rezoliucija (2007 03 29) 
 37. Ministerija ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo (2007 02 27)
 38. Švietimo ir mokslo ministrės R. Žakaitienės raštas LŠDPS pirmininkui A. Bružui dėl tikrovės neatitinkančių žodžių paneigimo 
 39. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai dalyvavo LŠDPS Aukštaitijos regiono forume (2007 02 26) 
 40. Dėl ugdymo įstaigų darbuotojų padėties gerinimo (LMPS, 2007 02 26) 
 41. Ministrė susitiko su Lietuvos mokytojų profesine sąjunga (2007 02 26)
 42. Dėl bendro darbo ir pateiktų reikalavimų
 43. 2007 m. vasario 21 d. piketo dalyvių kreipimasis
 44. Ministerijos sekretorio A. Puodžiuko atsakymas LŠDPS Aukštaitijos regiono pirmininkui E. Gaigalui
 45. LŠDPS Aukštaitijos regiono forumo rezoliucija (2007 02 22) 
 46. Ministrės atsakymas ETUCE generaliniam sekretoriui:
 47. ETUCE generalinio sekretoriaus raštas (2007 02 19) 
 48. Viceministrės V. Būdienės atsakymas LŠDPS Žemaitijos regiono pirmininkui Eugenijui Jesinui
 49. LŠDPS Žemaitijos regiono forumo rezoliucija (2006 12 15) 
 50. Dėl 2005 m. lapkričio 10 d. susitikimo protokolo vykdymo

Pranešimai žiniasklaidai