Renginiai

2021
gegužės
05 d.

Vaizdo konferencija mokyklų direktoriams ir pavaduotojams „Tęsiame ugdymo turinio atnaujinimą“

Konferencijos programa

15.00 – 15.10 Konferencijos atidarymas

 Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė

15.10 – 15.40 Europos Komisijos ir Britų tarybos kartu su ŠMSM ir NŠA vykdymas projektas „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“: MOKYKLŲ VADOVAMS – Mokykla 2030.

Irena Raudienė, ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja. Trukmė – 90 min.

15.40 – 16.00 Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų išbandymo projektas

Žaneta Vaškevičienė, NŠA Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotoja

16.00 – 16.20 Klausimai

Į konferenciją jungtis mokyklų direktorius ir pavaduotojus kviečiame čiaKonferencija taip pat bus transliuojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Youtube kanalu.