Renginiai

2020
birželio
26 d.

Viešoji konsultacija – forumas dėl lietuvių ir gimtųjų kalbų ugdymo tautinių mažumų mokyklose

26 d. 14-16 val. vyks viešoji konsultacija - forumas, skirtas lietuvių ir gimtųjų kalbų ugdymui. Viešąją konsultaciją rengia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

Tikslas - aptarti esamus lietuvių ir gimtųjų kalbų pasiekimų rezultatus tautinių mažumų mokyklose ir diskutuoti dėl kalbų mokymo ugdymo turinio ir programų atnaujinimo. Dalyviai turės galimybę pristatyti savo patirtį ir įvardinti poreikius dėl kalbų mokymo tautinių mažumų mokyklose, kurie galėtų pagerinti tautinių mažumų mokyklų kalbų pasiekimus.

Viešojoje konsultacijoje – forume dalyvaus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinės švietimo agentūros atstovai, kalbų mokytojai, savivaldybių švietimo skyrių ir tautinių mažumų mokyklų vadovai, Tautinių mažumų įstatymo projekto rengėjai, tautinių mažumų mokytojų asociacijų vadovai.

Viešosios konsultacijos rezultatai bus panaudoti atnaujinant ugdymo turinį ir formuojant Tautinių mažumų įstatymo projekto švietimo skyrių.