Sportas

Svarbiausia informacija dėl COVID-19

Atnaujinta: 2020 07 16

 

Nuo birželio 1 d. lengvinant karantino sąlygas Lietuvoje galima rengti tarptautines varžybas su užsienio sportininkais, o visuose sporto renginiuose leidžiama dalyvauti žiūrovams.

Nuo liepos 16 iki 31 d. galioja Vyriausybės nustatytas leistinas dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius kultūros ir sporto renginiuose – iki 400 žmonių uždarose erdvėse ir iki 1000 asmenų atvirose.

Rugpjūčio 1–15 d. leistinas dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius uždarose patalpose didėja iki 500.

Rugpjūčio 16–31 d. leistinas dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius didinamas iki 600 asmenų, paliekant tą patį didžiausią leistiną skaičių atvirose erdvėse – iki 1000 žmonių.

Nuo rugsėjo 1 d. kultūros ir sporto renginių dalyvių (žiūrovų) skaičius neribojamas. Tačiau renginiai turės būti organizuojami vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais. Taip pat, jeigu renginyje uždaroje erdvėje dalyvauja daugiau kaip 700 dalyvių (žiūrovų), erdvė, skirta dalyvavimas (žiūrovams), turi būti užpildyta ne daugiau kaip 50 procentų.

Uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp žiūrovų ir (ar) dalyvių išskyrus sportininkus, jų trenerius ir aptarnaujantį personalą. Šis atstumas tarp žmonių gali būti mažesnis, jei viso renginio metu dėvimos nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės. Atvirose erdvėse turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 m atstumas, išskyrus sportininkus, jų trenerius ir aptarnaujantį personalą. Tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse atstumo apribojimai netaikomi sutuoktiniams, artimiesiems giminaičiams, įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams. Už šių reikalavimų laikymąsi atsakingi renginių organizatoriai.

Norint reguliuoti renginių dalyvių srautus, rekomenduojama iš anksto parengti ir įdiegti nuorodas, įspėjamuosius ženklus, užtvaras ir pan. Renginių organizatorius turėtų užtikrinti, kad nuorodų būtų laikomasi.

Patariama tose vietose, kuriose susidaro žiūrovų eilė, pažymėti atstumus, tarp jų išlaikant ne mažiau kaip 1 metrą. Nerekomenduojama toje pačioje erdvėje ir tuo pačiu metu organizuoti daugiau nei vieną renginį.

Renginio organizatorius turi užtikrinti sąlygas žiūrovų ar dalyvių rankų higienai: praustuvėse turėtų būti tiekiamas vanduo, prie praustuvių - skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai, matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

Kultūros ir sporto renginių dalyvių (žiūrovų) skaičiaus didinimo planas yra peržiūrimas kas dvi savaitės. Keičiantis COVID-19 situacijai jis gali būti tikslinamas arba atšaukiamas.

Daugiau informacijos čia.


Seimas priėmė Sporto įstatymo pataisą: nukentėjusiems nuo pandemijos sportininkams pratęstas stipendijų mokėjimas

Aukšto meistriškumo sportininkams, kurie dėl pandemijos negalėjo dalyvauti atidėtose olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, bus ir toliau mokama valstybės stipendija. Tai numato Seimo priimta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta Sporto įstatymo pataisa.

Kaip pabrėžė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, tokią pataisą ministerija pasiūlė norėdama užtikrinti stabilumą sportininkams, kad jie galėtų koncentruotis į pasiruošimą būsimoms varžyboms, treniruotes.

„Pandemija pakeitė sportininkų planus, sustabdė jų treniruotes. Tačiau jie ir toliau garsins Lietuvos vardą, dalyvaus varžybose – turime užtikrinti visas įmanomas galimybes jiems dirbti savo darbą, grįžti į įprastą ritmą, suteikti finansinį stabilumą“, - sako ministras.

Valstybės stipendijų mokėjimas aukšto meistriškumo sportininkams baigėsi karantino laikotarpiu, kitiems baigsis vasaros pabaigoje. Valstybės stipendija būtų buvusi pratęsiama su sąlyga, jeigu sportininkas būtų parodęs gerus rezultatus olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse, pasaulio ar Europos čempionatuose.

Šiuo metu teisę gauti valstybinę stipendiją turi šimtas trisdešimt trys aukšto meistriškumo sportininkai.

Įstatymo pakeitime nustatyta, kad sportininkams, kurie dėl nukeltų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų neteko teisės varžytis jose ir iškovoti laimėjimus, garantuojančius naujos stipendijos mokėjimą, stipendijos bus mokamos iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, kuris vyksta po to sporto renginio, kuriame buvo pasiektas atitinkamas laimėjimas, paskutinės dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metus.

Įstatyme įtvirtinta prievolė sportininkams pranešti apie sportinės karjeros pabaigą.

Pratęsus stipendijų mokėjimą sportininkai galės toliau tinkamai ruoštis atstovauti Lietuvai 2021 metais vyksiančiose olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse, Europos ir pasaulio čempionatuose.

2020 metais papildomų valstybės biudžeto lėšų šis pakeitimas nepareikalaus.


Svarbiausia, patikrinta ir oficiali informacija apie koronavirusą Lietuvoje