Sportas

Sporto rėmimo fondas

Atnaujinta: 2019 04 18

Sporto rėmimo fondo informacinių seminarų vaizdo medžiaga

Kviečiame dalyvauti informaciniuose Sporto rėmimo fondo seminaruose

Kovo 4–8 d. Sporto rėmimo fondo paraiškų teikėjus kviečiame dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamuose informaciniuose seminaruose Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir Panevėžyje.

Seminarų tikslas – pristatyti Sporto rėmimo fondą ir jo finansuojamas veiklas, supažindinti paraiškų teikėjus su kvietimo teikti paraiškas reikalavimais, paraiškos pildymu bei projektų atrankos eiga.

Renginyje dalyvaus partneriai iš Centrinės projektų valdymo agentūros ir Švietimo mainų paramos fondo.

Renginiai vyks:

 1. 2019 m. kovo 4 d. renginys Alytuje. Dalyvių registracija vyksta čia.
 2. 2019 m. kovo 5 d. renginys Kaune. Dalyvių registracija vyksta čia.
 3. 2019 m. kovo 6 d. renginys Klaipėdoje. Dalyvių registracija vyksta čia.
 4. 2019 m. kovo 7 d. renginys Vilniuje. Dalyvių registracija vyksta čia.
 5. 2019 m. kovo 8 d. renginys Panevėžyje. Dalyvių registracija vyksta čia.

Prieš atvykstant į renginį rekomenduojame susipažinti su šiais dokumentais:

 

Jeigu kiltų klausimų, galima teirautis šiais kontaktais:

Edgaras Žilinskas, Švietimo mainų paramos fondas, tel. (8 5) 219 59 23, el. paštas edgaras.zilinskas@smpf.lt

Konsultuojantys asmenys:

Specialistė Rasa Kupčiūnaitė, tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt

Specialistė Lina Ramanauskė, tel. (8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt

Specialistė Kristina Raukštienė, tel. (8 5) 249 6602, el. p. Kristina.Raukstiene@smm.lt

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino kvietimų sąlygas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti. Juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo skatinimu, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, sporto renginių organizavimu, kvalifikacijos tobulinimu, esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu.

Paraiškas fizinio aktyvumo skatinimui, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui, kvalifikacijos tobulinimui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamiems sporto projektams galima teikti nuo šių metų vasario 20 d. iki kovo 26 d. Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje adresu http://paraiskos.srf.lt

Konsultuojantys asmenys:

 1. Specialistė Rasa Kupčiūnaitė, tel. (8 5) 249 7134, el. p. Rasa.Kupciunaite@smm.lt
 2. Specialistė Lina Ramanauskė, tel. (8 5) 219 6547, el. p. Lina.Ramanauske@smm.lt
 3. Specialistė Kristina Raukštienė, tel. (8 5) 249 6602, el. p. Kristina.Raukstiene@smm.lt

Paraiškas sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui galima teikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai nuo šių metų vasario 25 d. iki balandžio 1 d. Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje, kurios nuoroda skelbiama nuo vasario 25 d. adresu https://www.cpva.lt/sporto-remimo-fondas/kvietimai/686/k21

Konsultuoja Agnė Kiaušienė, tel. (8 5) 251 2727 ir el. p. a.kiausiene@cpva.lt

Teisės aktai:

 1. Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-153 „Dėl 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“.