Sportas

Sporto rėmimo fondas

Atnaujinta: 2019 12 13

PASKELBTAS SKELBIMAS DĖL EKSPERTINIŲ PASLAUGŲ, 2020 M. SPORTO RĖMIMO FONDO PARAIŠKŲ VERTINIMO, PIRKIMO

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu KVIEČIA teikti kandidatūrą 2020 m. Sporto rėmimo fondo paraiškų vertinimo paslaugoms atlikti.

Su pirkimo sąlygomis galite susipažinti Centriniame viešųjų pirkimų portale https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-631712.

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymai gali būti teikiami tik per minėtą portalą.

 

Sėkmės.

 

Kontaktiniai asmenys:

Gintaras Vaskėla, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėjas tel. (8 5) 219 1241, el. p. Gintaras.Vaskela@smm.lt

ir / arba

Dalia Galnaitytė, Sporto grupės vyriausioji specialistė tel. (8 5) 219 1214, el. p. Dalia.Galnaityte@smm.lt


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia 2020 metų kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis

Vyriausybė 2019 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1148 pakeitė Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas finansuojamų veiklų sritims:

  1. Fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 40 procentų;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 20 procentų;
  3. Sporto renginių organizavimui – 15 procentų;
  4. Kvalifikacijos tobulinimui – 5 procentus;
  5. Esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 20 procentų.
10 procentų Sporto rėmimo fondo lėšų nuo šiame nutarime nurodytų proporcijų dalies skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Ministerija kvietimą skelbia keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti.

Penktą sritį – esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas – administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

2020 metų kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme. Su Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų administravimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Paraiškų pateikimas

Pareiškėjų konsultavimas


Informaciniai seminarai-mokymai Sporto rėmimo fondo pareiškėjams (keturių sričių)

Ruošiantis paskelbti naują kvietimą suplanuoti 4 informaciniai seminarai, vyksiantys gruodžio mėn.  

  • Gruodžio 6 d. Vilniuje (registracija vyksta čia*)
  • Gruodžio 9 d. Kaune (registracija vyksta čia*)
  • Gruodžio 10 d. Telšiuose (registracija vyksta čia*)
  • Gruodžio 11 d. Anykščiuose (registracija vyksta čia*)

Užsiregistravę dalyviai apie renginio vietą bus informuoti el. paštu.

*Dėl didelio dalyvių skaičiaus renginio organizatoriai pasilieka teisę dalyvių registraciją baigti anksčiau.

Penktos srities mokymai bus organizuojami 2020 metų pradžioje (datos ir laikas bus paskelbti 2020 m. sausio mėn. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėse).


2019 m. Sporto rėmimo fondo informacija