Sportas

Sporto rėmimo fondas

Atnaujinta: 2019 10 17

Vadovaudamasi Sporto įstatymu Vyriausybė 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 nustatė Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas šioms finansuojamų veiklų sritims:

 • fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 50 procentų;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 20 procentų;
 • sporto renginių organizavimui – 15 procentų;
 • esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 10 procentų;
 • kvalifikacijos tobulinimui – 5 procentus.

10 procentų Sporto rėmimo fondo lėšų nuo šiame nutarime nurodytų proporcijų dalies skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Sporto rėmimo fondui administruoti skiriami 3,5 procento metinio Sporto rėmimo fondo biudžeto.

Lėšos skirstomos pagal tuo pačiu nutarimu patvirtintą Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Pasibaigus 2019 m. kvietimo sporto projektų vertinimui paskelbti 362 projektai, kurie bus finansuojami Sporto rėmimo fondo lėšomis. Daugiausia susidomėjimo ir paraiškų sulaukta iš Aukštaitijos ir vidurio Lietuvos savivaldybių. Sporto rėmimo fondo lėšos pasieks visus Lietuvos regionus ir bus skirtos 56-ose Lietuvos savivaldybėse vyksiantiems sporto projektams.

Šiuo metu pasirašomos sutartys su pareiškėjais, dalis jų jau pasirašytos.

Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų pasiskirstymas Lietuvoje

 

 

Finansuojamų sporto projektų sąrašai:

Konsultuojantys asmenys:

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-1060 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu, po pakartotino vertinimo"
 2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, po pakartotino vertinimo"
 3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-1057 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą, po pakartotino vertinimo“
 4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-974 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-928 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo“
  1. Protokolas I
  2. Protokolas II
 5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-928 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą"
  1. Priedas
 6. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-924 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu"
  1. Protokolas
 7. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-902 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu
  1. Protokolas
 8. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-868 “Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu”
  1. Protokolas
 9. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-869 “Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu”
  1. Protokolas
 10. Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo nr. v-448 „dėl 2019 m. sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
  1. Priedas
 11. Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.
  1. Priedas
  2. Priedas
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 13. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“.
 14. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-153 „Dėl 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“.

Prezentacija „Sporto finansavimo pokyčiai“

Archyvas