Sporto rėmimo fondas

2021 m. Sporto rėmimo fondo informacija

Atnaujinta: 2021 08 19

2021 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI

2021 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2021–2025 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS  SPORTO PROJEKTAMS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR INFORMACIJOS SKLAIDA

SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS, SKATINANČIOS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI

SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA

SPORTO PROJEKTŲ EKSPERTAI / VERTINTOJAI

Švietimo, mokslo ir sportoministerija primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais:

el.paštu pranesk@stt.lt,; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.