Sporto rėmimo fondas

2020 m. Sporto rėmimo fondo informacija

Atnaujinta: 2021 03 17

2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS  SPORTO PROJEKTAMS

SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

DĖL VŠĮ „TAURAGĖS EKSTREMALUSIS SPORTAS“ SPORTO PROJEKTO PARAIŠKOS NR. SRF-SIĮ-2020-1-0209 PAKARTOTINIO VERTINIMO ATLIKIMO

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU

Sąrašas su projektų santraukomis.

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METIAS ĮGYVENDINAMIEMS NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRA SKATINANTIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU

Sąrašas su projektų santraukomis.

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NESKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU

SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

DĖL SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SRIČIAI ATRINKTŲ TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTŲ, KURIEMS ATLIEKAMAS PAKARTOTINIS VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU

Sąrašas su projektų santraukomis.

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRĄ SKATINANTIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU

Sąrašas su projektų santraukomis.

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NESKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS, SKATINANČIOS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

Sąrašas su projektų santraukomis.

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRĄ SKATINANTIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

Sąrašas su projektų santraukomis.

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NESKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS FUTBOLO KLUBO „UTENOS UTENIS“ SPORTO PROJEKTO PARAIŠKOS NR. SRF-KT-2020-1-0050 PAKARTOTINIO VERTINIMO ATLIKIMO

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METIAS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS SUSIJUSIEMS SU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMU

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-595 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU KVAFILIKACIJOS TUBULINIMU“ PAKEITIMO

Sąrašas su projektų santraukomis.

ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. V-811 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU“ PAKEITIMO

Sąrašas su projektų santraukomis

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI

SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA

SPORTO PROJEKTŲ EKSPERTAI / VERTINTOJAI

Švietimo, mokslo ir sportoministerija primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais:

el.paštu pranesk@stt.lt,; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.