Sporto rėmimo fondas

2019 m. Sporto rėmimo fondo informacija

Atnaujinta: 2021 09 16

2019 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2019–2022 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS  SPORTO PROJEKTAMS

SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU, PO PAKARTOTINO VERTINIMO

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU, PO PAKARTOTINO VERTINIMO

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS, SKATINANČIOS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, PO PAKARTOTINO VERTINIMO

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU KVAFILIKACIJOS TUBULINIMU

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI

2019 m. liepos 16 d. Nr. 2-SG2

2019 m. liepos 17 d. Nr. 3-SG2

2019 m. liepos 30 d.  Nr. SG2-4

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. SG2-5

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. SG2-6

2019 m. rugpjūčio 20 d.  Nr. SG2-8

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. SG2-9

2020 m. rugsėjo 15 d. Nr. SG2-12

2020 m. spalio 12 d.  Nr. SG2-13

 

Švietimo, mokslo ir sportoministerija primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais:

el.paštu pranesk@stt.lt,; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.