Sporto rėmimo fondas

2019 m. Sporto rėmimo fondo informacija

Atnaujinta: 2020 11 11

Vadovaudamasi Sporto įstatymu Vyriausybė 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 nustatė Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas šioms finansuojamų veiklų sritims:

 • fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 50 procentų;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 20 procentų;
 • sporto renginių organizavimui – 15 procentų;
 • esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 10 procentų;
 • kvalifikacijos tobulinimui – 5 procentus.

10 procentų Sporto rėmimo fondo lėšų nuo šiame nutarime nurodytų proporcijų dalies skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Sporto rėmimo fondui administruoti skiriami 3,5 procento metinio Sporto rėmimo fondo biudžeto.

Lėšos skirstomos pagal tuo pačiu nutarimu patvirtintą Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Pasibaigus 2019 m. kvietimo sporto projektų vertinimui paskelbti 362 projektai, kurie bus finansuojami Sporto rėmimo fondo lėšomis. Daugiausia susidomėjimo ir paraiškų sulaukta iš Aukštaitijos ir vidurio Lietuvos savivaldybių. Sporto rėmimo fondo lėšos pasieks visus Lietuvos regionus ir bus skirtos 56-ose Lietuvos savivaldybėse vyksiantiems sporto projektams.


Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų pasiskirstymas Lietuvoje

Finansuojamų sporto projektų sąrašai:

Sporto rėmimo fondo informacinių seminarų vaizdo medžiaga

Prezentacija „Sporto finansavimo pokyčiai“

2019 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2019–2022 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS  SPORTO PROJEKTAMS

SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU, PO PAKARTOTINO VERTINIMO

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU, PO PAKARTOTINO VERTINIMO

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOS, SKATINANČIOS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, PO PAKARTOTINO VERTINIMO

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU KVAFILIKACIJOS TUBULINIMU

ĮSAKYMO PAKEITIMAI

ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU

SPORTO KOMISIJOS PROTOKOLAI

2019 m. liepos 16 d. Nr. 2-SG2

2019 m. liepos 17 d. Nr. 3-SG2

2019 m. liepos 30 d.  Nr. SG2-4

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. SG2-5

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. SG2-6

2019 m. rugpjūčio 20 d.  Nr. SG2-8

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. SG2-9

2020 m. rugsėjo 15 d. Nr. SG2-12

2020 m. spalio 12 d.  Nr. SG2-13

Teisės aktai:

 1. Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo nr. v-448 „dėl 2019 m. sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
  1. Priedas
 2. Įsakymas dėl 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.
  1. Priedas
  2. Priedas
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“.
 5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-153 „Dėl 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2019 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“.