Leidimai vykdyti aukštojo mokslo studijas

Leidimai vykdyti aukštojo mokslo studijas

Teisės aktai, reglamentuojantys leidimų vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, išdavimą:

  1. Mokslo ir studijų įstatymas
  2. Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas
Leidimus išduoda Švietimo ir mokslo ministerija
Leidimai išduodami

Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išduodami:
•Aukštosioms mokykloms;
•Užsienio aukštųjų mokyklų filialams Lietuvoje.

 

Leidimai vykdyti su studijomis susijusią veiklą išduodami:
•užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje;
•užsienio valstybės aukštosios mokyklos atstovybei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje;
•juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, veikiantiems pagal tarptautines sutartis.

 

Prašymus teikti

•leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – valstybine kalba Švietimo ir mokslo ministerijai;
•leidimui vykdyti su studijomis susijusią veiklą – Švietimo ir mokslo ministerijai;
•leidimo patikslinimui – Švietimo ir mokslo ministerijai.

Išsamesnė informacija

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyrius
Daiva Vipartienė
Tel. (8 5) 2191157

  1. Dokumentų, kuriuos reikia pridėti teikiant prašymą Švietimo ir mokslo ministerijai išduoti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, sąrašas pateikiamas Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo  tvarkos aprašo 3 punkte.

Teikiant prašymą patikslinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, reikia pateikti:

  • Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
  • Mokesčio už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimą apmokėjimo patvirtinimą;
  • Ankstesnio leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą kopiją.

Rinkliavos mokestis už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimą arba patikslinimą:

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB
Įmokos kodas: 5759

Mokesčio pavadinimas:

  • už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimą 80 eurų
  • už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimą 20 eurų
  • už dublikato išdavimą 20 eurų

Valstybės rinkliavos dydžiai ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458