Išsilavinimo pripažinimas ir patvirtinimas

Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimas užsienyje

Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimas užsienyje

Pareiškėjas, siekiantis pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo patvirtinimo, Švietimo ir mokslo ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2/7, Vilnius) turi pristatyti:

 1. prašymą;
 2. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, septynmečio, aštuonmečio, nepilno vidurinio, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę, vidurinio mokslo, brandos atestatą ir jo priedą, jei yra);
 3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 4. pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Pareiškėjas, siekiantis profesinėje mokykloje įgytos kvalifikacijos patvirtinimo, Švietimo ir mokslo ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2/7, Vilnius) turi pristatyti:

 1. prašymą ;
 2. įgytą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (profesinio mokymo diplomą ir jo priedą, jei yra, kvalifikacijos pažymėjimą);
 3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 4. pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Jei prašymą dėl išsilavinimo ar įgytos kvalifikacijos patvirtinimo ir sutikimą naudoti asmens duomenis pasirašo įgaliotas asmuo, būtina pateikti tapatybę liudijantį dokumentą ir išsilavinimo dokumentų savininko įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (notaro ar kitos kompetentingos institucijos).

 • Dokumentai pateikiami lietuvių kalba, kopijuojami vietoje.
 • Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.
 • Prašymai išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo jų gavimo Ministerijoje datos.
 • Raštą dėl išsilavinimo patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo Lietuvos Respublikoje pareiškėjas gali pasiimti asmeniškai (117 kab.) arba jis išsiunčiamas registruotu paštu. Dokumentą gali atsiimti ir įgaliotas asmuo (pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą).

Švietimo ir mokslo ministerija raštą dėl išsilavinimo patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo Lietuvos Respublikoje išduoda valstybine lietuvių kalba. Pareiškėjas turi pats pasirūpinti dokumento vertimu (į kalbą tos šalies, į kurią vyksta) ir notaro patvirtinimu. Norėdamas išsiaiškinti, ar reikalingas dokumentų legalizavimo spaudas – apostilė, kreipiasi į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinės pagalbos skyrių (tel. (8~5) 236 2611).

Pasiteirauti dėl pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo patvirtinimo galima :
Tel. (8-5) 2191145,
El. paštas: Loreta.Grazeliene@smm.lt

Pasiteirauti dėl profesinėje mokykloje įgytos kvalifikacijos patvirtinimo profesinėje mokykloje įgytos kvalifikacijos patvirtinimo galima :
Tel. (8-5) 219 11 37,
El. paštas: Ruta.Zukauskaite@smm.lt

Aktualūs teisės aktai: