Išsilavinimo pripažinimas ir patvirtinimas

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas

Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras.

Lietuvoje įgijusiems aukštąjį išsilavinimą ir išvykstantiems į užsienį – Studijų kokybės vertinimo centras išduoda informacinius raštus. Turintiems diplomo priedėlį dėl tokio rašto kreiptis nereikia. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES sukurtą modelį ir papildantis aukštojo mokslo diplomą duomenimis apie baigtų studijų esmę, turinį ir šalies aukštojo mokslo sistemą, kurie reikalingi tarptautiniam akademiniam pripažinimui.

Centras teikia išsamią informaciją kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos ir užsienio šalių švietimo sistemas bei konsultuoja dalinių studijų įskaitymo ir profesinio pripažinimo klausimais.

Pripažinimui pateikiamų dokumentų sąrašas nurodytas internetinėje svetainėje adresu www.skvc.lt.

Studijų kokybės vertinimo centras
A. Goštauto g. 12, LT 01108 Vilnius
1-18 kab.
Tel. (8-5) 210 4772
El. paštas: enicnaric@skvc.lt

Aktualūs teisės aktai