Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimas

Darbo grupės

Pirma d. grupė

Dėl Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 402 „Dėl Norminių studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo asmenų, priimtų į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų, studijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įgyvendinami MSĮ 77 str. 3, 13 d. ir 83 str. 4 d.).

Antra d. grupė

Vyriausybės nutarimo projektas dėl Ministerijų teisės apmokėti asmenų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą arba jos dalį iš joms patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų Vyriausybės nustatyta tvarka (įgyvendinama MSĮ 83 str. 6 d.).

Trečia d. grupė

Vyriausybės nutarimo projektas dėl formaliojo švietimo būdu asmens įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo kaip studijų programos dalį, kurį atlieka aukštosios mokyklos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (įgyvendinama MSĮ 57 str. 2 d.)