Studijų tarptautiškumas

Užsienio kvalifikacijų pripažinimas

Siekiant sudaryti palankias galimybes Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumui ir akademiniam mobilumui skatinti, atsisakyta pripažinimo proceso dvipakopiškumo, sujungiant dvi formalizuotas administracines procedūras: vertinimą (vykdė Studijų kokybės vertinimo centras) ir pripažinimą (vykdė Švietimo ir mokslo ministerija). Taip pat taikoma pažangesnė mokslo laipsnių pripažinimo praktika, atsisakant mokslo laipsnių nostrifikavimo, ir sustiprintas Lietuvos aukštųjų mokyklų vaidmuo, joms priskiriant užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo, susijusio su studijomis, funkcijas.

Užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras, Lietuvos mokslo taryba, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos aukštosios mokyklos:

  1. Studijų kokybės vertinimo centras vertina užsienyje įgytas vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas (išskyrus užsienyje įgytus mokslo (meno) daktaro laipsnius) ir priima sprendimą dėl akademinio pripažinimo norintiems studijuoti ar dirbti Lietuvoje;
  2. Lietuvos mokslo taryba vykdo užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą;
  3. Aukštosioms mokykloms suteikiama teisė vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą ketinantiems studijuoti. Reikalavimai aukštosioms mokykloms nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-600 „Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo aukštosioms mokykloms“.

Sprendimai dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo Lietuvoje priimami taip pat atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo, pasirašytus su kitomis šalimis (Lenkijos Respublika, Ukraina, Šv. Sostu, Vokietijos Federacine Respublika ir kt.).

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos