Grįžtantiesiems į Lietuvą

Noriu studijuoti

Studijų programas vykdo dviejų tipų aukštosios mokyklos: kolegijos ir universitetai. Studijų pakopos: I pakopa (bakalauras, profesinis bakalauras), II pakopa (magistrantūra), III pakopa (doktorantūra).

Priėmimas. Vyksta internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje ir norintiems pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, Studijų kokybės vertinimo centras atlieka dalykų atitikmenų nustatymą ir gautų pažymių pervedimą. Centras tai įgaliotas atlikti, kai yra abi šios sąlygos:

  • stojama į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas;
  • sprendimu dėl kvalifikacijos, teikiančios teisę į aukštąjį mokslą, akademinio pripažinimo buvo suteikta teisė pretenduoti į atitinkamas studijas.

Akademinis pripažinimas. Jeigu esate baigęs dalį studijų ir norite tęsti jas Lietuvoje, reikia kreiptis į pasirinktą aukštąją mokyklą. Jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijote užsienio valstybėje ir ketinate toliau studijuoti Lietuvoje, jums reikės užsienio šalyje įgyto diplomo pripažinimo. Jį atlieka Studijų kokybės vertinimo centras arba įgaliotoji aukštoji mokykla.

Švietimo ir mokslo ministerija, skatindama jaunus lietuvius atvykti studijuoti į Lietuvą, jiems siūlo lengvatas – stojant į aukštąsias mokyklas pridedamas vienas papildomas konkursinis balas. O lietuviai, baigę užsienyje lietuviškas bendrojo ugdymo mokyklas, gauna dar vieną papildomą balą. Studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose užsienio lietuviams taip pat teikiama finansinė parama. Jie gali gauti stipendiją, kuri skiriama atsižvelgus į jų mokymosi rezultatus, ir vienkartinę socialinę išmoką, kuri priklauso nuo studento socialinės padėties.

Finansinę paramą studijoms Lietuvoje galite gauti, jeigu:

  • esate užsienio lietuvis, vidurinį išsilavinimą įgijęs pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas;
  • esate užsienio lietuvis, vidurinį išsilavinimą įgijęs Lietuvos Respublikoje, ir ne mažiau kaip trejus metus esate gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjote mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).

Stipendijos mėnesinis dydis yra 3,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) (123,5 Eur) per mėnesį. Ji skiriama vienam studijų semestrui ir išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Studentas turi teisę gauti abiejų rūšių paramą. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Užsienio lietuviai, norintys gauti paramą, turi užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

Paraiška internetu pildoma: rudens semestrui – iki rugsėjo 30 dienos; pavasario semestrui – iki vasario 20 dienos.

 

Mokestis.

Studijų kainą nustato pati aukštoji mokykla. Studentams yra galimybių gauti stipendijas ar kompensacijas už studijų kainą.

Kalba. Lietuvių, anglų, rusų. 

Aukštųjų mokyklų kontaktai ir studijų programos skelbiamos https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx ir http://www.studyinlithuania.lt/.