Vaikas lankys mokyklą

Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

 Nuo 2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir programos „Kurk Lietuvai“ kuriamo mokyklų tinklo pagrindinis tikslas – stiprinti skirtingų Lietuvos regionų mokyklų, dirbančių su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais, pasirengimą visapusiškai (akademiškai, socialiai ir emociškai) integruoti tiesioginės migracijos patirties turintį vaiką į švietimo sistemą. 

Atkreipiame dėmesį, kad mokyklų tinkle dalyvaujančios mokyklos į Lietuvą grįžtančius / atvykstančius vaikus priima pagal konkrečios savivaldybės nustatytą tvarką. Informuojame, kad mokyklų tinklas neapima visų Lietuvos mokyklų, kurios šiuo metu dirba su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais. Dėl vaiko priėmimo  grįžtanti / atvykstanti šeima gali kreiptis į bet kurią Lietuvos mokyklą.

Šiuo metu kuriamas mokyklų tinklas apima 10 Lietuvos savivaldybių ir sudaro 22 mokyklas. Mokyklų tinklas neapsiriboja tik šiame pirminiame etape nurodytomis savivaldybėmis ir mokyklomis. Mokyklų tinklas bus plečiamas ir apims kuo didesnį Lietuvos savivaldybių skaičių. Žemiau pateikta lentelė su visomis šiuo metu į tinklą įtrauktomis mokyklomis. Paspaudę mokyklos pavadinimą, galėsite plačiau susipažinti su kiekviena kuriamame mokyklų tinkle esančia mokykla.

Vilnius

Kaunas

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas, išskyrus Vilniaus lietuvių namus, vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

Kauno rajonas

Klaipėda

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

Šiauliai

Mažeikiai

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

Panevėžys

Marijampolė

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

Alytus

Tauragė

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką

* Priėmimas į visas šios savivaldybės mokyklas 

vykdomas pagal savivaldybės nustatytą tvarką