Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.puskinas.kaunas.lm.lt/index.php/lt/

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 9 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 20 grįžusių lietuvių vaikų ir 170 užsieniečių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne. Mokykla nuotolinį mokymą gali teikti tik Lietuvos teritorijoje.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: šeima privalo atvykti į gimnaziją ir užpildyti dokumentus (prašymas, mokymosi sutartis).

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: Marija Daunorienė (+370 646 67 075, maria.daunoriene@gmail.com), Erikas Griškevičius (+370 374 22 871, erikasgr@gmail.com).

Papildoma informacija: gimnazija labai atsakingai organizuoja vaikų migrantų (užsieniečių) integraciją į LR gyvenimą. Turi didelę patirtį šioje srityje. Gimnazijos geras mikroklimatas. Mokinių tolerancija padeda vaikams be didelio streso integruotis.