Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.buraco.kaunas.lm.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 9 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 15 grįžusių lietuvių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: pateikus reikiamus dokumentus (prašymą, vaiko asmens dokumentus, gyvenamosios vietos deklaraciją, išsilavinimo dokumentą).

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  Vida Miškinienė, +370 650 11 594, vidamisk@gmail.com. Papildoma informacija: gimnazijos bendruomenė turi praktinės patirties dirbant su reemigrantais, turi parengusi metodines rekomendacijas, rengia tarptautinius projektus, dalyvauja juose. Dalinasi gerąja patirtimi.