Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://jablonskis.kaunas.lm.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pagrindinis II pakopos ugdymas, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 3 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 3 grįžę lietuvių vaikai ir 4 užsieniečių vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: šeima privalo atvykti į gimnaziją ir pateikti prašymą.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: elektroniniu paštu, telefonu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: el. paštas jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt, Nijolė Viktorija Bakšienė, tel. (8 37) 20 69 64, nijole.baksiene@jablonskis.kaunas.lm.lt.

Papildoma informacija: šiuo metu Kauno Jono Jablonskio gimnazija yra Tarptautinio Bakalaureato MYP (4–5 m.) ir Diplomo programų kandidatė. Planuojama pradėti dirbti nuo 2020 metų rugsėjo. Šiuo metu yra I ir II gimnazijos dvikalbio ugdymo klasės, kurioje ugdymo turinys dėstomas anglų kalba.