Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.jovarai.taurage.lm.lt.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis I pakopos (5-8 klasės). Mokykla priima vaikus į priešmokyklinę grupę.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 19 metų priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 5 grįžę lietuvių vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje klasėje
  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: atvykti į mokyklos raštinę adresu Laisvės g. 19, Tauragė.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: tiesioginis pokalbis, pokalbis telefonu, jei reikia, galime konsultuoti internetu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: direktorius Algimantas Kaminskis, tel. 8 615 70 186, algikam@gmail.com, rastine@jovarai.taurage.lm.lt.