Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: http://www.juventos.vilnius.lm.lt/.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pagrindinis II pakopos ugdymas, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 16 metų priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 1 grįžęs lietuvių vaikas ir 19 užsieniečių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą
  • per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas (kartu su visa klase) užsieniečiui mokymo medžiaga pateikiama individualiai pagal mokiniui pritaikytas mokymo priemones
  • nemokantiems rusų kalbos vaikams skiriamos 2 val. per savaitę papildomai mokytis rusų kalbos

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: priėmimo tvarka skelbiama Vilniaus miesto interneto svetainėje https://vilnius.lt/lt/tag/priemimas-i-mokyklas/.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: telefonu, mokyklos ir / ar direktoriaus elektroniniu paštu, raštinėje.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: raštinės vedėja Diana Piskulova, tel. (8 5) 269 5589, rastine@juventos.vilnius.lm.lt; direktorė Irina Ignatavičienė irina.ignataviciene@vilnius.lm.lt.

Papildoma informacija: mokyklos paskyra socialiniuose tinkluose https://www.facebook.com/juventasschool