Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.likiskeliai.alytus.lm.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis I pakopos (5-8 klasės). Mokykla priima vaikus į priešmokyklinę grupę.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 4 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 12 grįžusių lietuvių vaikų ir 5 užsieniečių vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą
  • kultūrinį pažintinį ugdymą per neformaliojo švietimo veiklas (įkurtas „Lietuvybės centras")

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: rašant prašymą dėl priėmimo į mokyklą.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą pokalbiui.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: Daiva Čepanonienė, tel. 8 315 75 715, el. p. cepanoniene.daiva@gmail.com; Ieva Radzvilienė, tel. 8 601 23 121, el. p. lietuvybescentras@gmail.com.

Papildoma informacija: progimnazijoje veikia „Lietuvybės centras“, kuris kartą per savaitę kviečia mokinius į neformaliojo švietimo ir lietuvių kalbos užsiėmimus.