Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.pavasaris.mazeikiai.lm.lt.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis (5–10 klasės).

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 7 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 2 grįžę lietuvių vaikai ir 8 užsieniečiai vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: teikia prašymą mokyklos direktoriui ir pristato pažymą (lietuvių kalba) apie ankstesnį mokymąsi ar įgytą išsilavinimą adresu Pavasario g. 53, Mažeikiai, 89178.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  raštinės vedėja Edita Gedvilienė 8 443 90 050, el. paštas info@pavasariomokykla.lt, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Eidiejienė.

Papildoma informacija: visą informaciją apie mokyklą rasite interneto puslapyje www.pavasaris.mazeikiai.lm.lt