Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: http://www.puskino.vilnius.lm.lt/.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 22 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 6 grįžę lietuvių vaikai ir 82 užsieniečiai vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: mokykla teikia išsamią konsultaciją telefonu, elektroniniu paštu bei konsultuoja asmeniškai.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  konsultuoja šeimas telefonu: raštinės darbuotojos, tel. 8 5 247 3516, direktorė Jelena Žurovska, tel. 8 5 247 4035.