Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.rytomok.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 12 metų priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 4 grįžę lietuvių vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: tėvai pateikia prašymą ir laikino gyvenimo Lietuvoje leidimą arba turi būti deklaravę gyvenamą vietą Lietuvoje.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: direktorius Vladas Klasavičius, tel. 8 680 41 192, el. paštas vladas@rytomok.lt, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Šmulkštienė, tel. 8656 19 868, el. paštas ausra@rytomok.lt.

Papildoma informacija: mokykla turi sukaupusi patirtį dirbant su mokiniais, kurie nemoka lietuvių kalbos. Mokykloje mokėsi mokiniai iš Brazilijos, Vokietijos, JAV, Kazachstano, Anglijos, Ispanijos.