Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: http://santarves.lt/.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 10 metų priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 9 grįžę lietuvių vaikai ir 20 užsieniečių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: parašyti prašymą priimti mokytis ir pristatyti vaiko asmens dokumentus.

Šeimos dėl priėmimo konsultuojamos: telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimui: direktorė Ingrida Kuolienė, +370 414 35 716, santarvesvm@gmail.com.