Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Vilniaus lietuvių namai

Mokyklos interneto puslapis: http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis, pagrindinis, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 29 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 365 grįžę lietuvių vaikai, 16 užsieniečių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams: 
  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje klasėje
  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą
  • konsultuoja nuotoliniu būdu prieš vaikui atvykstant į mokyklą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: priėmimo tvarka skelbiama Vilniaus lietuvių namų interneto svetainėje.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: direktorius Gintautas Rudzinskas, e. paštas direktorius@lnamai.lt

Papildoma informacija: mokykla turi bendrabutį. Mokymas, apgyvendinimas ir maitinimas yra nemokami.