Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: https://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pagrindinis II pakopos ugdymas, vidurinis.

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 10 metų priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 6 grįžę lietuvių vaikai, 12 užsieniečių vaikų.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje
  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: taip. Mokoma visų mokomųjų dalykų, išskyrus technologijų, dailės, dorinio ugdymo, kūno kultūros. Kiekvieno dalyko mokytojas – 1,5 valandos per savaitę.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: registracija vykdoma Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje https://svietimas.klaipeda.lt/.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: atvykus į mokyklą, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:  8 46 410 970, +370 607 81 734, el. paštas zaliakalnio@gmail.com (mokyklos raštinės administratorė Natalija Repina atsakys į klausimus pagal priskirtas kompetencijas arba nurodys kontaktus atsakingų administracijos darbuotojų).