Mokyklos siekia geriau pasiruošti grįžtančių / atvykstančių vaikų mokymui – kuriamas mokyklų tinklas

Mokyklos interneto puslapis: http://zemkalniogimnazija.lt/.

Mokykloje vykdomas ugdymas šiose ugdymo pakopose: pradinis (1-2 klasės), pagrindinis I pakopos (5-6 klasės), pagrindinis II pakopos (9-10 klasės) ir vidurinis ugdymas (11-12 klasės).

Mokykla priima: į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus.

Mokyklos patirtis: mokykla 1 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018–2019 m. m.: mokosi 4 grįžę lietuvių vaikai.

Mokykla teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

  • individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos mokymuisi
  • individualias mokytojų konsultacijas mokantis bendrųjų dalykų
  • švietimo specialisto-psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas
  • sudaro individualų ugdymo planą
  • suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą

Mokykla turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą: ne.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą: prašymas mokytis gimnazijoje pateikiamas gimnazijos raštinėje. Galima paskambinti tel.: +370 640 46 723 arba +370 656 74 309.

Šeimos dėl priėmimo iš anksto konsultuojamos: telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė. Galima paskambinti tel. +370 640 46 723, el. paštas tamosiunienedanguole@gmail.com.