Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas

Išvykstantiesiems gyventi ir mokytis į užsienį

Mokiniai, gyvenantys užsienyje, gali mokytis Lietuvoje nuotoliniu būdu. Tai reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas.

Mokyklos, nuotoliniu būdu mokančios šalyje ir užsienyje gyvenančius mokinius, turinčios švietimo, mokslo ir sporto ministro pritarimą

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Vykdomos programos

Mokyklos adresas, tel., el. paštas

1

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis

K. Korsako g. 8, Šiauliai, tel. (8 41) 552 232

el. p. pavaduotoja.sandora@gmail.com

Direktorius Kęstutis Šaltis  

2

Vilniaus Ozo gimnazija

1–8 klasių mokinių lituanistinis švietimas, pagrindinio ugdymo programos II dalis, akredituota vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos

Ozo g. 39, Vilnius, tel. (8 5) 24 00 786

 el. p. rastine@ozo.vilnius.lm.lt 
Direktorius Albinas Daubaras
3

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Pagrindinio ugdymo programos II dalis ir vidurinio ugdymo programa

S. Daukanto g. 71, Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 61

el. p. sekretore@daukantas.lt

pavaduotoja@daukantas.lt

Direktorius Vytautas Kantauskas

4

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras

Suaugusiųjų pagrindinio, akredituota suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56 860

el. p.santarve@akmene.lt; psc@akmene.lt

Direktorė Birutė Baltutienė

5

Kretingos rajono švietimo centras 

Pagrindinio ugdymo programos II dalis, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos II dalis ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

J. Pabrėžos g. 8, Kretinga, tel.  (8 674) 13 639

el. p. svietimocentras@kretingosrsc.lt

Direktorė Adelė Mazeliauskienė

6 Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, dirbančio jaunimo (16–17 metų), besimokančio pagal suaugusiųjų ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, ikiprofesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programa.
Gali vykdyti Lietuvoje gyvenančių suaugusių asmenų nuotolinį mokymą ir laikinai į užsienį išvykusių ar nuolat užsienyje gyvenančių asmenų nuotolinį mokymą pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas

Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas, tel. (8 37) 245 592

el. p. info@ksjmc.lt

Direktorius Tomas Lagūnavičius


 

 

Aktualūs teisės aktai

  • Dėl Konkursų Lietuvos pedagoginiams darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba, ir aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose, organizavimo, atlyginimo už suteiktas paslaugas ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, atsiskaitymo už skirtas lėšas ir atliktą darbą, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Aktualios nuorodos

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Šiaulių S. Daukanto gimnazija

Vilniaus Ozo gimnazija 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras