Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas

Išvykstantiesiems gyventi ir mokytis į užsienį

Mokiniai, gyvenantys užsienyje, gali mokytis Lietuvoje nuotoliniu būdu. Tai reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas.

Mokyklos, nuotoliniu būdu  mokančios šalyje ir užsienyje gyvenančius mokinius, turinčios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pritarimą

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Vykdomos programos

Mokyklos adresas; tel.; el. p. adresas

1

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis

K. Korsako g. 8, Šiauliai, tel. (841) 552 232

el. p. pavaduotoja.sandora@gmail.com Direktorius Kęstutis Šaltis

2

Vilniaus Ozo gimnazija

1–8 klasių mokinių lituanistinis švietimas, pagrindinio ugdymo programos II dalis, akredituota vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos

Ozo g. 39, Vilnius, tel. (85)2 400 786

 el. p. rastine@ozo.vilnius.lm.lt  Direktorius Albinas Daubaras
3

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Pagrindinio ugdymo programos II dalis ir vidurinio ugdymo programa

S. Daukanto g. 71, Šiauliai, tel. (8 41) 523561

el. p. sekretore@daukantas.lt;

pavaduotoja@daukantas.lt

Direktorius Vytautas Kantauskas

4

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Suaugusiųjų pagrindinio, akredituota suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56860

el. p.santarve@akmene.lt; psc@akmene.lt

Direktorė Birutė Baltutienė

5

Kretingos rajono švietimo centras

Pagrindinio ugdymo programos II dalis, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos II dalis ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

J. Pabrėžos g. 8, Kretinga, tel.  (8 445) 78 940

el. p. ksvm@ksvm.kretinga.lm.lt

Direktorė Irena Dukštienė

Aktualūs teisės aktai

  • Dėl Konkursų Lietuvos pedagoginiams darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba, ir aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose, organizavimo, atlyginimo už suteiktas paslaugas ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, atsiskaitymo už skirtas lėšas ir atliktą darbą, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Aktualios nuorodos

Kretingos rajono švietimo centras

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija 

Šiaulių S. Daukanto gimnazija 

Vilniaus Ozo vidurinė mokykla 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras