Kvalifikacijos tobulinimas

Užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaras

Per Čikagą į Angolą link Londono: Pasaulio Lietuvai 150 metų. Kas toliau?

Dr. Norbertas Černiauskas

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas

Lituanistinio švietimo aktualijos

Virginija Rinkevičienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja

Lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimas. ES projekto pristatymas ir diskusija

Asta Ranonytė

Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja l. e. direktoriaus pareigas

Rekomendacinės integruotos programos taikymas: Airijos patirtis

Donata Simonaitienė

Kavano lituanistinė mokykla

Vizitas Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje.

Pamoka: Vaižgantas – pasaulio lietuvis

Dangira Nefienė

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lituanistikos kursai mokytojams ir studentų praktikos: geroji patirtis

Arūnas Teišerskis

Dublino 4 Vėjų mokykla

Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims paslaugų plėtra. Nuotolinio mokymosi tyrimo pristatymas ir diskusija

Alina Makarevičienė

Orestas Strauka

Viešosios politikos ir vadybos instituto tyrėjai

#LietuvosJėgaPasaulyje!

Dalia Henke

PLB pirmininkė