Kvalifikacijos tobulinimas

Besisteigiančių užsienio šalyse lituanistinių mokyklų ir pradedančių dirbti lituanistinėse mokyklose mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras

Alfonsas Nyka-Niliūnas – Pasaulio lietuvis

Dr. Norbertas Černiauskas

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas

Lituanistinio švietimo aktualijos

Virginija Rinkevičienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja

Mokyklų įvairovė. Kaip kurti mokyklą. Kas užtikrina sėkmę.

Daiva Žemgulienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė

Pagalba pradėjusioms veiklą mokykloms. Neformaliojo švietimo projektai.

Daiva Žemgulienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė

Vilniaus lietuvių namų patirtis – išlyginamųjų klasių veikla, nuo ko pradėti mokyti, kaip pasirengti mokymo planą

Gintautas Rudzinskas

Vilniaus lietuvių namų direktorius

Pasakų integracija į ugdymo procesą

Virginija Stukaitė-Laniauskienė

Lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla „Bitė“ (Jungtinė Karalystė)

Patirties sklaida.

Kristina Jankaitienė

Lietuvių kalbos ir kultūros kurso mokytoja Airijos Monaghan Beech Hill College

Lituanistinės mokyklos ,,Saulės zuikučiai“ vadovė