Lituanistinio švietimo tarybos

Švietimo tarybos (komiteto) pavadinimas Australijos Lietuvių Bendruomenės ir Švietimo Taryba
Pirmininko vardas, pavardė Dr. Rasa Ruseckaitė
Kontaktai Tel. +61 413969791
El.p. Rasa.ruseckaite@monash.edu
Švietimo tarybos (komiteto) nariai Ramona Zakarevičienė
Nemira Stapleton