Lituanistinio švietimo tarybos

Švietimo tarybos (komiteto) pavadinimas Ispanijos lituanistinių mokyklų Švietimo taryba
Pirmininko vardas, pavardė Elena Vaičiulytė
Kontaktai Tel. +34 633 707 107
Svietimas.Ispanija@gmail.com
Švietimo tarybos (komiteto) nariai Dalyvaujančių lituanistinių mokyklų vadovai arba jų deleguoti atstovai