Lituanistinio švietimo tarybos

Švietimo tarybos (komiteto) pavadinimas JAV Lietuvių bendruomenės Švietimo taryba
Pirmininko vardas, pavardė Auksė Motto
Kontaktai Tel. 551-574-1806
El.p. amotto@svietimotaryba.org
http://www.svietimotaryba.org/
Švietimo tarybos (komiteto) nariai Kristina Petraitienė, Laima Apanavičienė, Audronė Elvikienė, Mirga Girniuvienė, Ph. D. Giedrius Stankevičius, Ph.D. Aurelija Zulkaitė, Kristina Vyšniauskienė, Audronė Sidaugienė