Lituanistinio švietimo tarybos

Rusijos Federacija (Kaliningrado sritis)

Švietimo tarybos (komiteto) pavadinimas Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos valdyba
Pirmininko vardas, pavardė Aleksas Bartnikas
Kontaktai Tel. +79506740465,
+37067120858
El.p. nadruva@mail.ru
www.lituanika.ru
Švietimo tarybos (komiteto) nariai Algirdas Karmilavičius
Regina Kapkova
Violeta Lopetienė