Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas

Naudingos nuorodos ir kontaktai

Informaciją užsienio lietuviams teikia:

 • Apie ikimokyklinį ugdymą - Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Jankauskienė
  Tel. (8 5) 219 1257,
  El. p. Laima.Jankauskiene@smm.lt;
   
 • Apie pradinį ugdymą – Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė
  Tel. (8 5) 219 1187,
  El. p. Liucija.Jasiukeviciene@smm.lt;
   
 • Apie pagrindinį ir vidurinį ugdymą – Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Šuminienė,
  Tel. (8 5) 219 1249,
  El. p. Audrone.Suminiene@smm.lt.

Atlikti tyrimai:

Lietuvos švietimo institucijų sąrašas

Daugiau informacijos apie ES šalių švietimo sistemas:
www.eurydice.org

Daugiau tarptautinės patirties apie migrantų vaikų ir jaunimo švietimo politiką, praktiką ir mokslinius tyrimus: 
www.sirius-migrationeducation.org