Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas

Neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos

Užsienyje veikiančios lituanistinio švietimo įstaigos registruojamos kartu su Lietuvos švietimo įstaigomis Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – Registras).

Registras

Lituanistinio švietimo įstaigų registravimo tvarka:

  • lituanistinio švietimo įstaiga, siekdama būti įregistruota Registre, teikia duomenis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija), užpildydama Registravimo kortelės tipinę formą
  • lituanistinio švietimo įstaiga pateikia užpildytą Registravimo kortelę Ministerijai (pasirašytą pdf formatu ir word formatu) el. paštu elvyra.buziene@smm.lt
  • lituanistinio švietimo įstaiga apie pasikeitusius duomenis informuoja Ministeriją, pateikdama atnaujintą Registravimo kortelę el. paštu elvyra.buziene@smm.lt

Tik Registre registruotoms mokykloms gali būti teikiama Lietuvos parama.