Neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos

Pavadinimas Adelaidės lietuvių mokykla (įsteigta 1960 m.)
Vadovas Irena Anderson, Ramūnė Haughey
Adresas 6 third Ave., St. Peters 5069, SOUTH AUSTRALIA
Telefono numeris  
E. pašto adresas irenaanderson@y7mail.com, rsirvinskiene@gmail.com
Interneto svetainė  
Pavadinimas Melburno Baltijos lituanistinė mokykla (įsteigta 2013 m.)
Vadovas dr. Audra I. Mockaitis, Teresa Rukšėnas
Adresas 44 Errol Street, North Melbourne, VIC 3051, Australia
Telefono numeris  
E. pašto adresas melburnobaltija@yahoo.com.au
Interneto svetainė  
Pavadinimas Melburno lietuvių klubo suaugusiųjų mokykla (įsteigta 2012 m.)
Vadovas Rasa Ruseckaitė
Adresas 44 Errol Street, North Melbourne, VIC 3051, AUSTRALIA
Telefono numeris  
E. pašto adresas  
Interneto svetainė  
Pavadinimas Melburno lituanistinė mokykla „Baltija“ (įsteigta 2014 m.)
Vadovas dr. Audra Mockaitis
Adresas 2 Thomas Street Selby, VIC 3159 Australia
Telefono numeris +61 403 693 621
E. pašto adresas audra.mockaitis@monash.edu
Interneto svetainė  
Pavadinimas Sidnėjaus Lietuvių vaikų klubas (įsteigtas 2013 m.)
Vadovas Raimonda Kniukštė
Adresas Lietuvių klubas „Dainava“, 18-20 Meredith Street, Bankstown, NSW 2200 AUSTRALIA
Telefono numeris +61 452 449 763
Interneto svetainė sidnejausmokyklele@gmail.com www.sydneylithuanianschool.com
Pavadinimas Canberros Lietuvių Bendruomenės Lietuvių Kalbos Grupė (įsteigta 2015 m.)
Vadovas Diane Čibiras
Adresas Canberra Lithuanian Community Association, Grant Cameron Community Centre, 27 Mulley Street, Holder  ACT   2611 AUSTRALIA
Telefono numeris 02 6288 4406
Interneto svetainė https://sites.google.com/site/lithuaniancommunityact/lithuanian-language-group
Pavadinimas Lituanistinė studija „Spindulys“ (įsteigta 2017 m.)
Vadovas Edita Vranich
Adresas 49 Gladstone rd, Highgate Hill, Brisbane, Qld, 4101
E. pašto adresas spindulys@lithuaniansinbrisbane.org
Interneto svetainė https://www.facebook.com/LTSpindulyS/