Neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos

Pavadinimas Lituanistinė mokyklėlė Prahoje „Debesynas Prieiga prie Lietuvos" (įsteigta 2015 m.)
Vadovas Eglė Raudonikienė
Adresas Pod Klikovkou 1916/2, 15000 Praha, Smichov, Czech Republic
Telefono numeris +420 739 631 501
E. pašto adresas debesynas.praha@gmail.comvaida.nemeckova@urm.lt
Interneto svetainė