Neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos

Pavadinimas Hamiltono vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla (įsteigta 1949 m.)
Vadovas Vaida Matuzonienė
Adresas 270 Locke St. S, Hamilton ON L8P 4C1, Canada
Telefono numeris +1 905 648 7875
E. pašto adresas mokykla.hamilton@gmail.com
Interneto svetainė  
Pavadinimas Edmontono lietuvių mokykla „Klevas“ (įsteigta 2013 m.)
Vadovas Jūratė Motiejūnaitė
Adresas 11629 - 83 Street, Edmonton, AB T5B 2Y7, CANADA
Telefono numeris (780) 474-0350
E. pašto adresas jurate@ualberta.ca
Interneto svetainė https://www.lithuaniansocietyedmonton.com
Pavadinimas Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla (įsteigta 1975 m.)
Vadovas Aida Labanauskienė
Adresas 140 Walden Sq. SE, Calgary, AB T2X 0R9, CANADA
Telefono numeris 403 225 0016
E. pašto adresas aida.labanauskiene@gmail.com
Interneto svetainė http://www.lietuviai-kalgaryje.com

 

Pavadinimas Monrealio lituanistinė mokykla (įsteigta 1951 m.)
Vadovas Daiva Jaugelis ir Ausra Geralavičiūtė
Adresas 1465 de Seve, Montreal, Qc H4E 2A8, Canada
Telefono numeris +1 514 364 3439
E. pašto adresas ausra@sympatico.ca; daivadog@yahoo.com
Interneto svetainė  
Pavadinimas Otavos lituanistinė mokykla ,,Vyturėlis“ (įsteigta 2010 m.)
Vadovas Loreta Gudynaitė-Savich, Eva Athari
Adresas 45 Appaloosa dr. Kanata, ON, K2M 1N9, CANADA
Telefono numeris 613 270 0791
E. pašto adresas loreta.gudynaite@gmail.comeva_athari@yahoo.com
Interneto svetainė http://www.lietuviaiotavoje.org (kartu su bendruomenės puslapiu)
Pavadinimas Toronto Maironio mokykla (įsteigta 1948 m.)
Vadovas Lidija Puteris 
Adresas 90 Mattice Ave., Toronto, Ontario, CANADA
Telefono numeris +416 797 4036
E. pašto adresas maironiomokykla.torontas@gmail.com, lidija.puteris@gmail.com
Interneto svetainė www. maironiomokykla.net
Pavadinimas Britų Kolumbijos Lietuvių bendruomenės šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė „Pelėdžiukų klubas“ (įsteigta 2015 m.)
Vadovės Rūta Vrubliauskaitė –Tryon, Liana Sipelis
Adresas Lithuanian Community of British Columbia / Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė 1150-789 West Pender St., Vancouver, BC  V6C 1H2, Canada
Telefono numeris +1 778 855 7746
E. pašto adresas peledziuku.klubas@gmail.com
Interneto svetainė http://www.lithuaniansofbc.com/   https://www.facebook.com/Lithuanians-of-British-Columbia-135909339889929/
Pavadinimas Toronto Aukštesnieji Lituanistiniai kursai (įsteigta 1974 m.)
Vadovas Brigita Ručinskienė
Adresas 70 Mattice Ave. Etobicoke, Ontario 1579 Bloor St. W Toronto, Ontario M6P 1A6 Canada
Telefono numeris +416-829-0946
E. pašto adresas rucinskiene@yahoo.ca
Interneto svetainė www.maironiomokykla.net