Neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos

Pavadinimas Prelato Jono Petrošiaus lituanistinė mokykla Paryžiuje (įsteigta 1994 m.)
Vadovas Inga Kvietelaitienė
Adresas Place St. Augustin, 3 av. César Caire, 75008 Paris (pamokų vieta) Inga Kvietelaitienė, 4 rue Thomé 77450 Esbly, France (korespondencijai)
Telefono numeris  
E. pašto adresas ingosikas@yahoo.fr
Interneto svetaine