Struktūra

Urugvajus

Atnaujinta: 2016 06 06
Pavadinimas Lituanistinė sekmadieninė mokykla „Gabija“ (įsteigta 2011 m.)
Vadovas Veronica Kavaliauskaite
Adresas Urugvajaus Lietuvių kultūros draugija, Rio de Janeiro 4001, CP 12800, Montevidejus, Uruguay
Telefono numeris +59823119414
E. pašto adresas veronica.kavaliauskas@gmail.com
Interneto svetaine