Netradicinis ugdymas

Humanistinės kultūros ugdymas menine veikla

Atnaujinta: 2016 12 28

Menine veikla ugdant mokinių humanistinę kultūrą siekiama, kad mokiniai:

  • kartu su pradiniu, pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu įgytų meninių kompetencijų, perimtų humanistines vertybes ir grįstų jomis savo gyvenimą;
  • atskleistų savo kūrybines galias, išsiugdytų esminių kūrinio ar jo atlikimo bruožų suvokimą ir gebėtų kritiškai vertinti savo pačių ir kitų darbus;
  • suvoktų kultūrinį, meninį paveldą ir kultūrinę įvairovę;
  • domėtųsi menu visą gyvenimą.

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata

Šios sampratos elementus įgyvendina: