Netradicinis ugdymas

Katalikiškas ugdymas

Atnaujinta: 2016 12 28

Tikslas – ugdyti vertybių nuovoką ir dorines nuostatas, brandinti sugebėjimą teisingai spręsti, plėtoti mokinių intelektinius gebėjimus, įvesti į kultūros paveldo lobyną, rengti profesijai ir savarankiškam gyvenimui, kurti draugiškus santykius tarp skirtingų gabumų ir skirtingos padėties mokinių. Katalikiškos mokyklos misija  – mokinių ugdymas pagal nustatytas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, krikščioniškosios antropologijos ir krikščioniškosios ugdymo filosofijos, atitinkančios Katalikų Bažnyčios mokymą, principus, atsižvelgiant į laikotarpio ypatumus.

Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata

Šios sampratos elementus įgyvendina: