Netradicinis ugdymas

Montessori pedagogikos ugdymas Lietuvoje

Atnaujinta: 2016 12 28

Tikslas – remiantis M. Montessori pedagogine sistema išugdyti laisvą, savarankišką žmogų, suvokiantį mokymosi reikšmę, gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, pajėgų integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, pasirengusį nuolatos mokytis, ugdyti savo gebėjimus.

Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata

Šios sampratos elementus įgyvendina: